Πρόγραμμα 2014

Η ψηφιακή τεχνολογία και το internet μπορούν να συνεισφέρουν αποφασιστικά τόσο στη διευκόλυνση των υπηρεσιακών λειτουργιών του δήμου και στην επικοινωνία των πολιτών με αυτές, όσο και στον εκδημοκρατισμό της λειτουργίας του.

Για το σκοπό αυτό προωθούμε:

 • δημοτικές υποδομές δικτύων wifi, όχι παραχωρημένες σε εταιρείες, αλλά διαχειριζόμενες από το δήμο, με ικανοποιητικές ταχύτητες και ασφάλεια στη μεταφορά των δεδομένων, αντιμετωπίζοντας το internet ως δημόσιο – κοινωνικό αγαθό.
 • τη διαφάνεια και την πάταξη της γραφειοκρατίας με την αναδιοργάνωση και μηχανογράφηση των διαδικασιών του δήμου, με δικτύωση όλων των λειτουργικών μονάδων του σε όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες. Τα ΚΕΠ μπορούν να προσφέρουν στη χρήση των ψηφιακών λειτουργιών σε άτομα που το έχουν ανάγκη (ηλικιωμένοι, ΑμεΑ).
 • τη σταδιακή μετάβαση σε ελεύθερο λογισμικό στο δήμο.
 • την ενημέρωση της ιστοσελίδας του δήμου των θεμάτων προς συζήτηση του δημοτικού συμβουλίου, πριν συζητηθούν, δίνοντας τη δυνατότητα στους δημότες να συμβάλουν στη συζήτηση με σχετικές προτάσεις και ενστάσεις. Καταχώρηση των αποφάσεων και των πρακτικών του δημοτικού συμβουλίου, ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες τι αποφασίζει ο δήμος.
 • τη στήριξη συλλογικοτήτων που χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική διαβούλευση για προώθηση απόψεων σχετικά με τοπικά προβλήματα, με την προσφορά εξοπλισμού, εκπαίδευσης και δικτύωσης.
 • τη δημιουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Βιβλιοθήκης
 • την ψηφιοποίηση σημαντικών εγγράφων από τα αρχεία του δήμου που αναδεικνύουν σημαντικές στιγμές της ιστορίας της πόλης και της περιοχής μας.
 • τη στήριξη τοπικών συνεταιριστικών δομών και μικρών επιχειρήσεων ψηφιακών τεχνολογιών, με την εξασφάλιση προνομιακής σχέσης με το δήμο στην προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού ή λογισμικού και κάθε είδους ψηφιακών υπηρεσιών.
 • τη δημιουργία Πάρκου Καινοτομίας του δήμου ως χώρο διαμόρφωσης, φιλοξενίας και ανάδειξης νέων ιδεών στο χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας.

Ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ(Ανανεώσιμές Πηγές Ενέργειας). Όχι ανεξέλεγκτες εγκαταστάσεις χωρίς περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς όρους.

Ο στόχος μας είναι η απεξάρτηση από το πετρέλαιο και η άμεση στροφή σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας με τη δημιουργία Ενεργειακού Φορέα στα πλαίσια του δήμου με τις παρακάτω ενδεικτικές αρμοδιότητες και δράσεις:

 • Την εκπόνηση ενεργειακού σχεδιασμού, για να διερευνηθούν οι τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας, με την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών ενέργειας.
 • Τη σταδιακή αντικατάσταση των οχημάτων του δήμου, αλλά και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς από άλλα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
 • Τη χρησιμοποίηση φωτοβολταϊκών συστημάτων για τον ηλεκτροφωτισμό του δημόσιου χώρου.
 • Την ενημέρωση των πολιτών για την ορθολογική χρήση της ενέργειας.
 • Την προώθηση του βιοκλιματικού σχεδιασμού και της υλοποίησής του στο δημόσιο χώρο (είναι απαραίτητη η αύξηση του πρασίνου στους κοινόχρηστους χώρους κτηρίων, τις ταράτσες των δημοτικών κτιρίων, των πολυκατοικιών και τους ακάλυπτους χώρους, καθώς και η χρησιμοποίηση φυσικών υλικών στα πεζοδρόμια και στους δρόμους).
 • Τη στήριξη των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων, όπου είναι εφικτό, για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος.
 • Τη σύνδεση του δήμου με το φυσικό αέριο.
 • Την εγκατάσταση μόνιμου συστήματος ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος με:

 • Την εφαρμογή του παραπάνω ενεργειακού σχεδιασμού για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
 • Την αύξηση των ελεύθερων χώρων και τη φύτευση πρασίνου (σε πλατείες, πεζοδρόμια, σχολεία, ακάλυπτους χώρους, ταράτσες, στα στρατόπεδα κτλ.).
 • Τη δρομολόγηση της λύσης του κυκλοφοριακού προβλήματος.
 • Την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων.
 • Τη συντήρηση των βιολογικών καθαρισμών.
 • Την προστασία και αξιοποίηση του περιαστικού δάσους.
 • Την προστασία των ακτών και των θαλασσών.

Την εισαγωγή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στην «ELFE – Ελληνικά Λιπάσματα» και την “Kavala Oil”, ώστε να μειωθεί η ρύπανση της γύρω περιοχής, με κριτήριο πάντα την υγεία και την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των κατοίκων, ιδιαίτερα της Νέας Καρβάλης. Επιμένουμε πως καμιά άλλη τέτοιου είδους ρυπογόνα επένδυση δεν επιτρέπεται να εγκατασταθεί στην περιοχή, ούτε βέβαια και οι δεξαμενές καυσίμων.

Το νερό είναι δημόσιο αγαθό όλοι οι πολίτες του Δήμου πρέπει να έχουν πρόσβαση σε καθαρό και φθηνό νερό.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ –ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ– ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΟΧΙ
ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

H ύδρευση (υπηρεσίες και δίκτυα) και η αποχέτευση θα παραμείνουν υπό δημοτικό έλεγχο και δεν θα δοθούν βορά στα ιδιωτικά συμφέροντα (που αποδεδειγμένα οδηγούν στην υποβάθμιση της ποιότητας του νερού και της ασφάλειας των δικτύων) και την κερδοσκοπία.

ΦΘΗΝΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ – ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Τα μέσα για να γίνει εφικτός ο παραπάνω στόχος είναι:

 • Ο περιορισμός της σπατάλης του νερού και η χρηστή διαχείρισή του.
 • Η ταχεία αποκατάσταση των βλαβών.
 • Η είσπραξη των χρημάτων από οφειλέτες με μεγάλη κατανάλωση.
 • Η εφαρμογή κλιμακωτού τιμολογίου (προσαρμογή της τιμής του κυβικού στην κατανάλωση) με στόχο την αποθάρρυνση των μεγάλων καταναλώσεων.

Ο δήμος μέχρι να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση και να ηττηθούν οριστικά οι μνημονιακές πολιτικές της λιτότητας δεν θα προχωρήσει σε καμιά διακοπή υδροδότησης στα λαϊκά νοικοκυριά.

Το σχέδιο της Κυβέρνησης είναι να παραχωρηθεί μέσω ΣΔΙΤ σε εργολαβικά ιδιωτικά συμφέροντα η διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Να τους εκχωρηθούν συγχρόνως οι δημόσιες υποδομές και οι πόροι, με στόχο την εγκατάσταση εργοστασίων μεγάλης κλίμακας, για την επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων, με σκοπό την παραγωγή ενέργειας μέσω καύσης. Και, για όλα αυτά, δεσμευόμενη με πολύχρονες συμβάσεις.

Στα παρωχημένα σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ, που υπόσχονται επενδύσεις και ανάπτυξη προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, πάνω στα ερείπια της κοινωνίας και της φύσης, εμείς αντιπαραθέτουμε την πρόταση για βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογική διαχείριση.
Η πρότασή μας βρίσκεται απέναντι στην «ενεργειακή αξιοποίηση», δηλαδή την καύση, η οποία υποβαθμίζει την ανακύκλωση, και τη διαλογή στην πηγή, αλλά και στη λογική της ιδιωτικοποίησης των κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών.

Προτείνουμε ένα διαχειριστικό σχέδιο στο πλαίσιο μιας δημοτικής επιχείρησης.
Σκοπός της θα είναι η επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση των υλικών, μέσω της διαλογής στην πηγή, η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση. Και όλα αυτά με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, ώστε και ο δήμος να έχει έσοδα και να εξασφαλιστούν θέσεις εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα προγραμματίζουμε:

 • Τη διαμόρφωση πολιτικής για τη μείωση των αποβλήτων από την κοινωνία (εκπαίδευση των δημοτών και κίνητρα μέσω της ανταποδοτικότητας).
 • Την εφαρμογή της κομποστοποίησης από οικίες και επιχειρήσεις.
 • Την πλήρη ανάπτυξη των τεσσάρων κάδων για χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί και πλαστικό, και την επέκταση των σημείων συλλογής.
 • Τη χωριστή διαλογή ειδικών αποβλήτων, κυρίως από τις επιχειρήσεις.
 • Τη δημιουργία μονάδων:
  • Μεταφοράς και συγκέντρωσης προδιαλεγμένων, ανακτήσιμων και ανακυκλώσιμων υλικών, συνδεδεμένων με εμπορικά δίκτυα διάθεσής τους.
  • Επεξεργασίας και κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων και διάθεσής τους στην τοπική γεωργική παραγωγή.
  • Τοπικής αξιοποίησης αδρανών υλικών.

Οι παραπάνω εγκαταστάσεις θα είναι μικρού ή μεσαίου μεγέθους, εύκολα διαχειρίσιμες από την Τ.Α. και ανοιχτές στον έλεγχο των πολιτών. Μπορούν να εγκατασταθούν σε υπάρχοντα κτήρια και να λειτουργούν είτε ξεχωριστά είτε συγκεντρωμένες.

 • Τη δημιουργία, μονάδας ΧΥΤΥ (χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων μη επικίνδυνων αποβλήτων).
 • Τη διαχείριση της λυματολάσπης.

Το ιδιωτικό αυτοκίνητο έχει καταλάβει με νόμιμο ή παράνομο τρόπο σήμερα το σύνολο σχεδόν του δημόσιου χώρου της πόλης της Καβάλας. Το μεγάλο πλήθος των Ι.Χ. έχει ανατρέψει σχεδόν ολοκληρωτικά το βασικό τους πλεονέκτημα, τη γρήγορη μετακίνηση.
Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι η συγκοινωνιακή σύνδεση της πόλης με τους οικισμούς δεν είναι η επιθυμητή.

Μια ρεαλιστική συγκοινωνιακή μελέτη για το κέντρο της πόλης μπορεί να γίνει η απαρχή της αντιμετώπισης του προβλήματος.

 • Ενθαρρύνουμε τη χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Επιδιώκουμε τη συνεργασία του δήμου με τις ιδιοκτησίες των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων για την καλύτερη και οικονομικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στόχοι μας αποτελούν:

 • Η πύκνωση των δρομολογίων.
 • Η χρήση μηνιαίων καρτών.
 • Η επέκταση των δρομολογίων σε όλο το δήμο.
 • Η χρήση περιβαλλοντικά φιλικών και προηγμένης τεχνολογίας μέσων, κατάλληλων σε μέγεθος για τους δρόμους της πόλης μας.
 • Η δημιουργία περιφερειακών θέσεων στάθμευσης.
 • Η υποχρεωτική δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε κάθε νέα οικοδομή.
 • Η ελεγχόμενη στάθμευση στο κέντρο της πόλης.
 • Εξασφαλίζουμε την προσβασιμότητα στην πόλη με:
  • Ελεύθερα πεζοδρόμια και έλεγχο των τραπεζοκαθισμάτων και των διαφόρων παραβάσεων στους πεζόδρομους.
  • Απρόσκοπτη κυκλοφορία των ΑμεΑ.
  • Τη δημιουργία υποδομών για τη χρήση ποδηλάτου σε όλο το δήμο και όπου είναι εφικτό.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΪΠΕΔ

Στο αστικό περιβάλλον της Καβάλας απουσιάζουν οι ελεύθεροι χώροι και το πράσινο, κυριαρχεί το τσιμέντο και το αυτοκίνητο, ενώ τα σύμβολα της πολιτιστικής κληρονομιάς μας απομένουν εγκαταλελειμμένα στην τύχη τους. Ο ανασχεδιασμός της πόλης είναι επιβεβλημένος και πρέπει να βασιστεί σε διαφορετική λογική. Τα μεγάλα έργα, που είχαν ως στόχο τον εντυπωσιασμό, είναι πλέον εκτός πραγματικότητας. Οι παρεμβάσεις πρέπει να εστιάζουν στις ουσιαστικές ανάγκες των κατοίκων και να υλοποιούνται με τη συμμετοχή τους. Ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους μας και η επανένταξή του στη ζωή μας με απλά μέσα, μικρές παρεμβάσεις και χαμηλό κόστος είναι εφικτή.

Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι ως δήμος πρέπει να προχωρήσουμε σε:

1. Προστασία της ακτής της Καλαμίτσας από το ξεπούλημά της σε ιδιώτη, με ταυτόχρονη αναβάθμιση των κτισμάτων (εξαιρετικής αρχιτεκτονικής αξίας) του πρώην ΕΟΤ. Εξασφάλιση της ελεύθερης χρήσης της ακτής από όλους τους πολίτες.

2. Ανάπλαση – δημιουργία ελεύθερων/κοινόχρηστων χώρων:

 • Παραχώρηση των στρατοπέδων Ασημακοπούλου και Κωτσάλου –χωρίς ανταλλάγματα– στο δήμο και μετατροπή τους σε χώρους πρασίνου, με τη δημιουργία ενός θεματικού πάρκου (προϊόν μελέτης και διαβούλευσης με τους κατοίκους και τους φορείς) που θα αποτελέσει τοπόσημο για την πόλη.
 • Τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο της ΔΕΗ στον Βύρωνα, ώστε να αποτραπεί η ανοικοδόμησή του και στη συνέχεια να παραχωρηθεί στο δήμο και να χρησιμοποιηθεί για κοινωφελείς δράσεις της συνοικίας.
 • Απομάκρυνση του χώρου του υποσταθμού της ΔΕΗ στο Περιγιάλι, υπογείωση του δικτύου και δημιουργία «πνεύμονα» πρασίνου στη θέση του.
 • Παραχώρηση στο δήμο του επιβατικού λιμανιού της Καβάλας από τον ΟΛΚ καθώς και της χερσαίας ζώνης του λιμανιού και του παραλιακού μετώπου για ανάπλαση του χώρου και των κτηρίων του λιμανιού, αλλά και όλης της ακτογραμμής (ιδιαίτερα του χώρου του ανοιχτού κολυμβητηρίου) με πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.
 • Απόδοση της Ιχθυόσκαλας στη διαχείριση του δήμου και προστασία του σημαντικού αρχιτεκτονικού κτηρίου που υπάρχει εκεί.
 • Μεταβίβαση της ιδιοκτησίας της πρώην ΔΕΠΟΣ στο δήμο Καβάλας για τη δημιουργία τράπεζας γης.
 • Ανάπλαση της κάθε «γωνιάς», των μικρών ελεύθερων χώρων, των πάρκων και των παιδικών χαρών σε κάθε γειτονιά και κάθε οικισμό του δήμου.
 • Αναβάθμιση του αύλειου χώρου των σχολείων.
 • Διεκδίκηση από τη Deutche Telecom του κτηρίου του ΟΤΕ στο κεντρικό πάρκο της πόλης, που στερείται ιδιοκτησιακών τίτλων και του οποίου ο χώρος παραχωρήθηκε από την Τ.Α. στο δημόσιο τότε ΟΤΕ.
 • Υπογείωση των δημόσιων δικτύων (ΔΕΗ- ΟΤΕ) με παράλληλη ανάπλαση των οδοστρωμάτων και με προτεραιότητα στην Παλιά Πόλη.
 • Χρησιμοποίηση του χώρου των ΚΤΕΛ μόνο για την επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών και απομάκρυνση των σταθμευμένων λεωφορείων από το κέντρο της πόλης, όπως προβλέπει το ΓΠΣ.
 • Απομάκρυνση της Αστυνομικής Διεύθυνσης από το κέντρο της πόλης.

3. Αξιοποίηση – ανάπλαση των ιστορικών αρχιτεκτονικών συνόλων και μνημείων της πόλης:

 • Ολοκληρωμένη μελέτη ανάπλασης, που θα προκύψει από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, του δημόσιου χώρου γύρω από τις καπναποθήκες και ενοποίησή του με τον υπόλοιπο ιστό της πόλης. Ανάδειξη των καπναποθηκών (σπουδαίων δειγμάτων βιομηχανικής αρχιτεκτονικής) και ένταξή τους στην ενεργό ζωή της Καβάλας. Ιδιαίτερα πρέπει να διεκδικηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της πλατείας Μακέδου από τη συνεχόμενη προσπάθεια οικοπεδοποίησής του.
 • Συγκρότηση φορέα διαχείρισης για τη Συνοικία της Παναγίας, ο οποίος θα ασχοληθεί με την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου αστικού σχεδιασμού παρέμβασης, ορίζοντας χρήσης γης με τη συντήρηση και ανάδειξη των διατηρητέων, με την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος.
 • Ολοκλήρωση, επιτέλους, της Μεγάλης Καπναποθήκης στην πλατεία Καπνεργάτη, μετεγκατάσταση εκεί του Μουσείου Καπνού και απόδοση του υπόλοιπου κτηρίου για πολιτιστικές δράσεις.
 • Απόδοση σε δρόμους της πόλης του ονόματος του ιστορικού δημάρχου Μήτσου Παρτσαλίδη και άλλων ιστορικών προσωπικοτήτων.

4. Ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου:

 • Εκπόνηση προγράμματος οργάνωσης ενιαίου δικτύου στο οποίο θα εντάσσονται οι κυριότεροι πνεύμονες πρασίνου, πλατείες, χώροι μνημείων και αρχαιοτήτων, και όλες οι σημαντικές περιοχές της τοπογραφίας του δήμου.
 • Σύσταση ξεχωριστού δικτύου ενοποιημένων ανοικτών κοινόχρηστων χώρων του κέντρου της πόλης. Δηλαδή της πλατείας Ελευθερίας, του Καπνεργάτη, της Ροδόπης, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (με απομάκρυνση των επιφανειακών χώρων στάθμευσης), των πεζοδρόμων, των περιοχών Αγίου Νικολάου, Καρνάγιου και Καμαρών, καθώς και της παραλιακής ζώνης και σύνδεσή της με τη συνοικία της Παναγίας.

5. Συμπληρωματικές προτάσεις:

 • Χωροταξικός σχεδιασμός για το σύνολο του νέου δήμου.
 • Υλοποίηση των υποδομών (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.) Στο Περιγιάλι, ώστε να εφαρμοστεί το σχέδιο πόλης.
 • Αντικατάσταση όπου χρειάζεται και επέκταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στις Κρηνίδες και το Δάτο, και σύνδεση του δικτύου ύδρευσής τους με το Κεφαλάρι.
 • Διεκδίκηση των δημοσίων κτημάτων προς όφελος των κατόχων και του δήμου γενικότερα.
 • Διαχείριση των εγκαταλειμμένων λατομείων και αξιοποίηση των μπαζών προς όφελος του δήμου.
 • Απομάκρυνση (υπογείωση) των πυλώνων υψηλής τάσης της ΔΕΗ από τον Αμυγδαλεώνα και το Περιγιάλι.
 • Άμεση ανάρτηση των δασικών χαρτών, που πάγωσαν μετά από πρωτοβουλία της δημοτικής Αρχής, για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων περιμετρικά της πόλης.

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός θεωρούμε ότι πρέπει να στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες:

 • Σε ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες που θα προάγουν το φυσικό περιβάλλον, τον πολιτισμό, την ιστορία μας.
 • Στην εντόπια αγροτική παραγωγή που θα πρέπει να τυποποιηθεί και να προωθηθεί σε περισσότερους καταναλωτές.
 • Στις μικρές επιχειρήσεις, καινοτόμες και ικανές να προσαρμόζονται στις σύγχρονες ανάγκες.

Για μας ανάπτυξη σημαίνει:
Προστασία και αξιοποίηση προς όφελος των πολιτών της δημόσιας περιουσίας.

Τασσόμαστε ενάντια:

 • Στις ιδιωτικοποιήσεις μέσω του ΤΑΙΠΕΔ και στο ξεπούλημα των λιμανιών, των περιοχών natura, των ακτών (Καλαμίτσα), των ορεινών όγκων, του νερού, της υγείας, των κοινωνικών παροχών (βοήθεια στο σπίτι).
 • Στη διέλευση του TAP (αλλά και νέων οδεύσεων) από υψηλής παραγωγικότητας περιοχές, όπως είναι τα τενάγη των Φιλίππων και η καλλιεργήσιμη γη της Νέας Καρβάλης, με καταστροφικές συνέπειες για την τοπική αγροτική οικονομία.
 • Στις εξορύξεις, όπως αυτή του χρυσού, γιατί τη θεωρούμε δραστηριότητα ασύμβατη με το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.
 • Στην ιδιωτικοποίηση του νερού, ως κατ’ εξοχήν δημόσιο αγαθό.

Υποστηρίζουμε τους επαγγελματίες και επιδιώκουμε:

 • Συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής και τους εκπροσώπους των συλλογικών φορέων των τοπικών επιχειρήσεων.
 • Στοχευμένη προβολή και ουσιαστική προώθηση των τοπικών επιχειρήσεων, των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, καθώς και σύνδεσή τους με το τουριστικό δίκτυο.
 • Ενεργό συμμετοχή του δήμου στη λειτουργία του εκθεσιακού κέντρου «Απόστολος Μαρδύρης», αξιοποιώντας το ως χώρο πολλαπλών χρήσεων, σε συνεργασία με το ΕΒΕ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, το θεσμικό εκπρόσωπο των επιχειρήσεων.

Υποστηρίζουμε τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς.
Προχωρούμε με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, με στόχο μια διατροφικά ανεξάρτητη οικονομία και με κορυφαίο εργαλείο ανάπτυξης τον ορισμό χρήσεων γης.

Προτείνουμε:

 • Τη συνέχιση και ολοκλήρωση του αναδασμού στο Δημοτικό Διαμέρισμα Φιλίππων.
 • Την ουσιαστική λειτουργία του ΤΟΕΒ(Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων) σε συνεργασία με τους δήμους Παγγαίου και Δοξάτου.
 • Τη δημιουργία υποδομών, όπως βελτίωση των παλιών και κατασκευή νέων αγροτικών δρόμων.
 • Την υποστήριξη του συνεργατισμού και των πρωτοβουλιών των πολιτών που αφορούν στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και όχι αυτήν της αγοράς. Έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα τυχόν προβλήματα διατροφής, υπερασπιζόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δικαιότερη κατανομή πλούτου. Μπορούμε να αποφύγουμε τους μεσάζοντες και να προωθήσουμε την καθετοποίηση της παραγωγής.
 • Την ενθάρρυνση της βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφίας, ιχθυοκαλλιέργειας, μελισσοκομίας.
 • Την ανάδειξη ντόπιων και νέων καλλιεργειών.
 • Την προβολή των προϊόντων μας, όπου είναι δυνατόν (σε μόνιμα και περιοδικά εκθετήρια).
 • Την εκπαίδευση των αγροτών σε θέματα γεωπονίας και οικολογίας, σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα.
 • Την ενημέρωση των πολιτών, αλλά και των παιδιών, εκμεταλλευόμενοι το ΚΠΕ Φιλίππων πάνω σε ζητήματα διατροφικών αναγκών.
 • Τη δημιουργία κτηνοτροφικού πάρκου σε κατάλληλη διαθέσιμη δημοτική ή δημόσια έκταση, μετά από χωροταξική μελέτη. Αυτή θα προβλέπει όλες τις απαραίτητες υποδομές (εγκαταστάσεις, οδική πρόσβαση, δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρισμού, διαχείριση αποβλήτων) που θα εξασφαλίσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων.

Στηρίζουμε τον τουρισμό.
Στόχος μας είναι η προώθηση ενός νέου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης με κοινωνική ανταποδοτικότητα που θα απαντά στις ανάγκες των εργαζομένων και των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Παράλληλα θα προστατεύει το περιβάλλον, θα αναδεικνύει τον πολιτισμό και τα ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά της πόλης της Καβάλας και της περιοχής του πρώην δήμου Φιλίππων.

Βασικούς μοχλούς τουριστικής ανάπτυξης θεωρούμε:
Τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των ακτών, των πλατειών, των μνημείων, των χώρων πολιτισμού, τόσο της πόλης όσο και του δήμου συνολικά.
Τη σύνδεση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία.

Για την επιτυχία του εγχειρήματος χρειάζεται η εκ βάθρων αναδιάρθρωση της υπάρχουσας κατάστασης, με την εφαρμογή ενός σύγχρονου σχεδιασμού, που θα υλοποιηθεί σταδιακά. Ο σχεδιασμός αυτός θα προβλέπει ένα μοντέλο ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, με την προώθηση τόσο του συμβατικού, όσο και του θρησκευτικού, του ιαματικού και του ορεινού τουρισμού.

Ειδικότερα προτείνουμε:

 • Την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων του δήμου.
 • Το σχεδιασμό ενός ευρύτερου περιφερειακού δικτύου αρχαιολογικών διαδρομών σε συνεργασία με άλλους δήμους της περιοχής μας.
 • Την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων και της ιστορίας της ευρύτερης περιοχής. Η κατάργηση του δρόμου που διχοτομεί τον αρχαιολογικό χώρο και η λειτουργία του Μουσείου βρίσκονται στις προτεραιότητές μας.
 • Την προβολή του τρίπτυχου: Άγιος Γρηγόριος – Άγιος Νικόλαος – Λυδία.
 • Την ιδιαίτερη προβολή των ιαματικών λασπόλουτρων των τεναγών στις Κρηνίδες και την αναβάθμισή τους σε δημοτική επιχείρηση διεθνούς κύρους και εμβέλειας.
 • Την αξιοποίηση της συλλογής Βαγή με τη δημιουργία Μουσείου Βαγή στο πρώην δικαστικό μέγαρο. Τη λειτουργία στον ίδιο χώρο δημοτικής πινακοθήκης, όπου θα φιλοξενούνται περιοδικές εκθέσεις και δράσεις.
 • Την ανάδειξη της Καβάλας ως πόλης του καπνού. Η μεταφορά του Μουσείου Καπνού στη Δημοτική Καπναποθήκη αποτελεί προτεραιότητα.
 • Την αναβάθμιση της συνοικίας της Παναγίας, ώστε να γίνει προσβάσιμη σε όλους.
 • Τη δημιουργία θεματικού πάρκου στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου.
 • Την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, αλλά και του ορεινού όγκου από τη μη συμβατή, με την προστασία του περιβάλλοντος, δόμηση.
 • Τη βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών στο «Μονοπάτι Παλιάς Καβάλας», ώστε αυτό να αξιοποιηθεί ως περιβαλλοντικό πάρκο.
 • Την παροχή κινήτρων για ανάπτυξη ορεινών περιοχών του Δήμου με την ενίσχυση του αγροτουρισμού, την επανάχρηση εγκαταλελειμμένων σχολείων και οικιών για τη δημιουργία καταφυγίων και ξενώνων, με στόχο την περιήγηση στον ορεινό όγκο.
 • Την πύκνωση των δρομολογίων των πλοίων που συνδέουν την Καβάλα με τη Θάσο.

Η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ πιστεύει σε μια δημοτική Αρχή που θα λειτουργεί δημοκρατικά και αποκεντρωμένα. Επιδιώκουμε την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ενθαρρύνοντας τη δραστηριοποίηση των γυναικών και της νεολαίας.

Γι’ αυτό προκρίνουμε:

 • Την ουσιαστική λειτουργία των τοπικών συμβουλίων, τη λειτουργία των συνοικιακών και των συμβουλίων της γειτονιάς.
 • Την καθιέρωση του συμμετοχικού προϋπολογισμού, μια συμμετοχική διαδικασία διαβούλευσης, κατά την οποία γίνονται προτάσεις για τον προϋπολογισμό που αφορά στις υποδομές και τα προβλήματα της κάθε περιοχής και είναι δεσμευτικές για το Δημοτικό Συμβούλιο.
 • Την ενδοδημοτική αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων, ενισχύοντας τις μικρές ενότητες του δήμου.
 • Τα τοπικά δημοψηφίσματα.

Επιδιώκουμε:
Τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του δήμου με:

 • Την άμεση διεκδίκηση των οικονομικών απαιτήσεών του από την Κεντρική Εξουσία και από τρίτους.
 • Την αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που παρέχονται από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Την καταγραφή και αξιοποίηση της αναξιοποίητης δημοτικής περιουσίας (Παλιό Νοσοκομείο, δημοτικό φυτώριο – θερμοκήπιο, Δημοτική Καπναποθήκη, χωράφια που ανήκουν στο δήμο).
 • Την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Αρνούμαστε:

 • Τη μετακύληση των αρμοδιοτήτων της κεντρικής διοίκησης στους δήμους.
 • Τη λειτουργία του δήμου με ενοικιαζόμενους εργαζόμενους.
 • Τη διάλυση των κοινωνικών και τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου και την αντικατάστασή τους από τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις(Κοιν.Σ.Επ.) που χρησιμοποιούνται για την ιδιωτικοποίηση αγαθών και υπηρεσιών και οδηγούν τους εργαζόμενους στη φτωχοποίηση.

Όταν η οικονομική κρίση βαθαίνει, όταν αυξάνεται η ανεργία, οι άστεγοι και οι φτωχοί θα πολλαπλασιάζονται.
Κύριο μέλημά μας αποτελεί η αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης με τη συστράτευση των δυνάμεων αλληλεγγύης. Για το λόγο αυτό συγκροτούμε άμεσα το «Εθελοντικό Κοινωνικό Τόξο», έναν άτυπο θεσμό, στον οποίο θα συμμετέχουν οι επαγγελματικοί και συνδικαλιστικοί φορείς του τόπου, οι δομές αλληλεγγύης, οι ενεργοί πολίτες και ο δήμος.
Η παράταξή μας δεσμεύεται για δυναμική παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα.
Η διεκδίκηση της αύξησης των κονδυλίων, αλλά και –κυρίως– η αναδιανομή τους σε όφελος της άσκησης κοινωνικής πολιτικής, αποτελούν για μας προτεραιότητα.

1. Ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων.

Ο Δήμος μπορεί να δράσει επικουρικά:

 • Προσφέροντας στέγη και περίθαλψη στους αστέγους.
 • Αναβαθμίζοντας το κοινωνικό παντοπωλείο (και εντάσσοντάς το στις δομές του Δήμου), για να προσφέρονται ποιοτικά τρόφιμα σε όσους το έχουν ανάγκη.
 • Στηρίζοντας το κοινωνικό φαρμακείο και ιατρείο.
 • Αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, ώστε κανείς συμπολίτης μας να μη μείνει χωρίς πρωτοβάθμιες φροντίδες υγείας.
 • Ενισχύοντας τις υπάρχουσες κοινωνικές δομές αλληλεγγύης.
 • Δημιουργώντας γραφείο υποδοχής ανέργων, όπου θα παρέχεται και ψυχολογική βοήθεια.

ΚΑΝΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ, ΝΕΡΟ, ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΦΑΓΗΤΟ και ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. ΚΑΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ.

2. Δίκαια δημοτικά τέλη με στόχο την κοινωνική αναδιανομή.

Ο Δήμος, μαζί με την καθιέρωση του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου νερού, θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός κοινωνικά δίκαιου συστήματος τελών που θα ξεκινάει από μηδενική βάση για τα χαμηλά εισοδήματα και κλιμακούμενα θα αντλεί πόρους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, επιβαρύνοντας κυρίως όσους αποκομίζουν μεγάλα κέρδη από την πόλη (Τράπεζες, πολυκαταστήματα κτλ.).

3. Φροντίδα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.

 • Η «Βοήθεια στο Σπίτι» θα διατηρηθεί ως πρόγραμμα του Δήμου και με ευαισθησία θα απλωθεί σε όσους συμπολίτες μας το έχουν ανάγκη.
 • Θα δημιουργηθούν ΚΑΠΗ όπου δεν υπάρχουν και θα αναβαθμιστούν τα υπάρχοντα, ώστε να γίνουν ελκυστικοί χώροι.

4. Αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία.

Απαραίτητες προϋποθέσεις, για να αρχίσει η κοινωνική επανένταξη των ανθρώπων με αναπηρία, είναι:

 • Η λειτουργία γραφείου διευκόλυνσης των ΑμεΑ που θα στελεχώνεται από τους ίδιους και εργαζομένους του Δήμου (είτε με το πρόγραμμα 3+1 του ΟΑΕΔ, είτε με το Ν. 2643/98).
 • Η αξιοποίηση προγραμμάτων του ΟΑΕΔ που αφορούν στην εργασία τους.
 • Η δημιουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία και η ταυτόχρονη συμμετοχή εκπροσώπου τους στο Δ.Σ. του ιδρύματος που θα δημιουργηθεί.
 • Η επιδίωξη πρόσληψης ατόμου με γνώση της νοηματικής στα ΚΕΠ, για την εξυπηρέτηση των κωφών συμπολιτών μας σ’ αυτά και σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.
 • Η διασφάλιση της προσβασιμότητάς τους σε δημόσιους χώρους και κτήρια (με ελεύθερα πεζοδρόμια, με ηχητική σήμανση στις διαβάσεις, με περισσότερες θέσεις στάθμευσης, με ενεργοποίηση του αυτοκινήτου μεταφοράς τους σε εικοσιτετράωρη βάση και δωρεάν ή με την παραχώρηση της κυριότητάς του στο Νομαρχιακό Σύλλογο των ΑμεΑ, με την ειδική διαμόρφωση των ακτών).
 • Η συμμετοχή μελών του συλλόγου τους σε θεματικές επιτροπές του Δήμου που τους αφορούν.
 • Η συνεχής συνεργασία με το Νομαρχιακό σύλλογο των ΑμεΑ για θέματα, ενέργειες ή έργα που αναλαμβάνει ο Δήμος και τους ενδιαφέρουν.

5. Ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος.
H εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη χώρα μας διέπεται από τις αρχές και αντιλήψεις που χαρακτηρίζουν διεθνώς τις νεοφιλελεύθερες εκπαιδευτικές πολιτικές.
Στο σχεδιασμό του νέου εκπαιδευτικού τοπίου είναι φανερή η σύνδεση του «νέου σχολείου» με την ανανεωμένη αρχιτεκτονική δομή της αυτοδιοίκησης (Καλλικράτης). Ένας από τους βασικούς στόχους αυτής της σύνδεσης είναι η επιδίωξη της μείωσης των κρατικών δαπανών για την εκπαίδευση και η μετακύλισή τους προς τους δημότες μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι αδιανόητο το 2014 να έχουμε νηπιαγωγεία σε υπόγεια ή ισόγεια πολυκατοικιών, σχολεία χωρίς αυλές, σχολεία σε κοντέινερς, τμήματα με μεγάλους αριθμούς, μαθητών κι αυτό να μην απασχολεί το δήμο.

Δεσμευόμαστε για:

 • Την εξασφάλιση γης και τον προγραμματισμό κατασκευής σχολικών μονάδων, που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες σχολικές απαιτήσεις. Δίνουμε προτεραιότητα στα νηπιαγωγεία και τα ειδικά σχολεία, καθώς επίσης και σε περιοχές με αυξητική τάση του μαθητικού δυναμικού.
 • Τον προγραμματισμό και την υλοποίηση σε ετήσια βάση της συντήρησης των σχολικών μονάδων του δήμου.
 • Τη σταδιακή ενεργειακή αναβάθμιση όλων των σχολικών μονάδων.
 • Τη βελτίωση της αισθητικής, της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των αύλειων χώρων όλων των σχολείων.
 • Την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε κάθε σχολική μονάδα.
 • Τη φύλαξή τους.
 • Την άμεση καταβολή από το δήμο των κρατικών επιχορηγήσεων στις σχολικές επιτροπές και τη διεκδίκηση αύξησης των κρατικών επιχορηγήσεων καθώς τη δίκαιη κατανομή τους στις σχολικές μονάδες.
 • Την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και της απαιτούμενης υλικοτεχνικής, υποδομής για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
 • Τη λειτουργία των σχολικών συμβουλίων που μέχρι στιγμής είναι ένας θεσμός στα χαρτιά.
 • Τη στήριξη όλων των μαθητών που οι οικογένειές τους αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες σίτισης με χρήματα του δήμου και όχι των σχολικών επιτροπών.
 • Τη διεκδίκηση της δωρεάν μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία τους.
 • Την αξιοποίηση της σχολικής περιουσίας προς όφελος των σχολικών μονάδων και των μαθητών.
 • Τη στήριξη των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων των μαθητών.
 • Τη δωρεάν μεταφορά των μαθητών στα όρια του δήμου, προκειμένου να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά.
 • Τη δημιουργία και ενίσχυση θεσμών όπως διασχολικά πρωταθλήματα, μαθητικά μουσικά και εικαστικά Φεστιβάλ, αθλητικές και πολιτιστικές συναντήσεις.
 • Την επαναλειτουργία της κινητής Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
 • Τη συνεχή συνεργασία με τους συλλόγους των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων του Δήμου.

6. Φροντίδα των βρεφών και των νηπίων.

 • Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί στους οποίους θα μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι δημότες.
 • Αξιοκρατικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
 • Μείωση των τροφείων και διεύρυνση του κύκλου όσων παιδιών φοιτούν δωρεάν.

7. Στήριξη των κακοποιημένων γυναικών σε συνεργασία με τους υπάρχοντες συλλόγους.

8. Να αφήσουμε χώρο στη νεολαία.
Θέλουμε να αφήσουμε χώρο στη δημιουργική διάθεση των νέων, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τα μουσικά συγκροτήματα, τα στέκια και τις δραστηριότητές τους στο σχολείο. Να τα συνδέσουμε όλα αυτά με τη γειτονιά.

Σχεδιάζουμε:

 • Δημιουργία αυτοδιαχειριζόμενου χώρου νεότητας για τη στήριξη της δημιουργικής έκφρασης των νέων.
 • Ετήσιο φεστιβάλ νεολαίας με ευθύνη των μαθητικών συμβουλίων. Εκεί θα αναδεικνύονται νεανικά καλλιτεχνικά σχήματα σε όλους τους τομείς του πολιτισμού.
 • Θεσμοθέτηση της συμμετοχής εκλεγμένων εκπροσώπων των νέων στο Δημοτικό Συμβούλιο για ζητήματα που τους αφορούν.

9. Στήριξη των οικονομικά αδύναμων μαθητών.
Επιδίωξή μας είναι η δημιουργία «δομής αλληλεγγύης» από εθελοντές δασκάλους και καθηγητές για τη μαθησιακή στήριξη των μαθητών που τη στερούνται, αρχίζοντας από τους μαθητές της Γ’ Λυκείου. Απευθυνόμαστε στην τοπική ΕΛΜΕ, στο Σύλλογο των Δασκάλων, στο ΤΕΕ, στο Σύλλογο των Φροντιστών και στους συλλόγους αδιόριστων καθηγητών και δασκάλων και ζητάμε τη συνδρομή τους.

10. Ουσιαστική βοήθεια στους εξαρτημένους από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ.
Οι χρήστες ναρκωτικών ουσιών είναι συνήθως θύματα ατομικών και συλλογικών αδιεξόδων, αλλά και ενός τεράστιου πολυεθνικού εμπορικού κυκλώματος. Για εμάς, η αντιμετώπιση της εξάρτησης αποτελεί προτεραιότητα, και είμαστε ενάντια σε λογικές καταστολής και ποινικοποίησης της απλής χρήσης.
Η συνεργασία με τις θεραπευτικές κοινότητες είναι προτεραιότητά μας.

Ιδιαίτερα για το ΚΕΘΕΑ:
Στηρίζουμε τους αγώνες των εργαζομένων στο πρόγραμμα «ΚΙΒΩΤΟΣ»

 • για τη συνέχιση της λειτουργίας του,
 • για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και την ενίσχυση του Συλλόγου «Οικογένεια» με εθελοντές, ώστε να διευρύνει τις δράσεις του.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για κοινωνική επανένταξη προτείνουμε:

 • Τη συνεργασία του Δήμου με το ΚΕΘΕΑ στη χρησιμοποίηση του δημοτικού θερμοκηπίου ως χώρου στον οποίο θα εργάζονται οι εξαρτημένοι από ναρκωτικές ουσίες.
 • Το κοινωνικό παντοπωλείο και φαρμακείο να ανοίξουν τις πόρτες τους στους χρήστες που βρίσκονται σε προγράμματα απεξάρτησης.

11. Υποστήριξη στους μετανάστες.
Η συνεργασία με τις κοινότητες των μεταναστών είναι απαραίτητη, ώστε να αντιμετωπιστούν φαινόμενα βίας και ρατσισμού.
Το ελάχιστο που μπορεί να κάνει ο Δήμος είναι να ανοίξει το απόγευμα τα σχολεία για να διδάσκεται η ελληνική γλώσσα στους ενήλικες μετανάστες και η μητρική τους γλώσσα στα παιδιά τους.
Επίσης, η δημιουργία κοινών πολιτιστικών εκδηλώσεων, Ελλήνων και μεταναστών, μπορεί να περιορίσει δραστικά την ξενοφοβία.
Στοχεύουμε στην ουσιαστική λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών.
Στεκόμαστε αποφασιστικά απέναντι σε όσους επιδιώκουν την αναβίωση του φασισμού και του ναζισμού.

12. Θα σταθούμε στο πλευρό των εργαζομένων.
Πέρα από τα παραπάνω χρειάζεται ένας ριζικός αναπροσανατολισμός του ρόλου της δημοτικής Αρχής σε σχέση με την κεντρική εξουσία από τη μια και την κοινωνία από την άλλη.
Από ένα μοντέλο δημοτικής Αρχής «φτωχού συγγενή» της κυβέρνησης που διεκπεραιώνει αδιαμαρτύρητα τις κεντρικές πολιτικές επιλογές σε βάρος της κοινωνίας, χρειάζεται να δούμε τον δήμο στο πλευρό των κατοίκων, των νέων και των εργαζομένων.
Ξεκινώντας από τη στήριξη των δικαιωμάτων των εργαζόμενων στο δήμο και την παροχή μόνιμης και σταθερής δουλειάς, αλλά και στο πλευρό όλων των κατοίκων, ο δήμος μπορεί να παίξει διεκδικητικό ρόλο για την άρση ή άμβλυνση των σημερινών αδικιών και ανισοτήτων.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ είναι η δημοτική κίνηση που δημιουργήθηκε και αποτελείται από ενεργούς πολίτες, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές αφετηρίες και συναντήθηκαν εδώ και πολλά χρόνια στους κοινωνικούς αγώνες και στα κινήματα.

Μας ενώνουν οι αρχές:

 • της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας, της συλλογικότητας
 • της προστασίας του περιβάλλοντος
 • της βιώσιμης ανάπτυξης
 • της ελευθερίας της έκφρασης

Διεκδικούμε μια διοίκηση του δήμου που:

 • στόχο έχει την επίλυση των προβλημάτων με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι των μεγάλων (ή και μικρότερων) συμφερόντων
 • έχει ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της φτώχειας, της ανεργίας και τη στήριξη όλων των ευπαθών κοινωνικών ομάδων (άπορων, άστεγων, συνταξιούχων, ΑμεΑ, χρόνια πασχόντων, ψυχικά ασθενών)
 • λειτουργεί με διαφάνεια σε όλους τους τομείς άσκησης τοπικής εξουσίας
 • εκφράζει και αναδεικνύει συλλογικότητες και κινήσεις και είναι απέναντι σε παραγοντισμούς και σε λογικές πελατειακών σχέσεων
 • δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίηση των δημοτών και την ανάπτυξη
 • θεωρεί την ύπαρξη και την αξιοποίηση του δημόσιου χώρου προς όφελος της κοινωνίας, έννοια ταυτόσημη με την ποιότητα ζωής
 • δημιουργεί δομές για την πολιτιστική δημιουργία, την έκφραση ανησυχιών και αναζητήσεων των δημοτών -ιδιαίτερα των νέων- και το μαζικό – λαϊκό αθλητισμό.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟ
ΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΜΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Σήμερα, μετά από τέσσερα σχεδόν χρόνια εφαρμογής των μνημονίων και του «Καλλικράτη»:

 • Η τοπική αυτοδιοίκηση στερήθηκε το 60% των πόρων της και αποδυναμώθηκε από το ανθρώπινο δυναμικό της.
 • Χιλιάδες πολίτες οδηγήθηκαν στην ανεργία.
 • Τα λαϊκά στρώματα φτωχοποιήθηκαν.
 • Τμήματα του πληθυσμού εξαθλιώθηκαν.

Ο ΔΗΜΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

 • Για την ανατροπή των μνημονίων και του «Καλλικράτη».
 • Για τη δημιουργία και τη στήριξη των υπαρχουσών δομών αλληλεγγύης.
 • Για την υποστήριξη της λαϊκής οικογένειας.

Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΩΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

Γι’ αυτό:

 • Απορρίπτουμε το δημαρχοκεντρικό μοντέλο διοίκησης.
 • Στηρίζουμε τους ελεύθερους και ενεργούς πολίτες.
 • Στηριζόμαστε στους συμμετοχικούς θεσμούς και στα κινήματα πολιτών.