Ψηφιακή τεχνολογία

Ψηφιακή τεχνολογία

Η ψηφιακή τεχνολογία και το internet μπορούν να συνεισφέρουν αποφασιστικά τόσο στη διευκόλυνση των υπηρεσιακών λειτουργιών του δήμου και στην επικοινωνία των πολιτών με αυτές, όσο και στον εκδημοκρατισμό της λειτουργίας του.

Για το σκοπό αυτό προωθούμε:

  • δημοτικές υποδομές δικτύων wifi, όχι παραχωρημένες σε εταιρείες, αλλά διαχειριζόμενες από το δήμο, με ικανοποιητικές ταχύτητες και ασφάλεια στη μεταφορά των δεδομένων, αντιμετωπίζοντας το internet ως δημόσιο – κοινωνικό αγαθό.
  • τη διαφάνεια και την πάταξη της γραφειοκρατίας με την αναδιοργάνωση και μηχανογράφηση των διαδικασιών του δήμου, με δικτύωση όλων των λειτουργικών μονάδων του σε όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες. Τα ΚΕΠ μπορούν να προσφέρουν στη χρήση των ψηφιακών λειτουργιών σε άτομα που το έχουν ανάγκη (ηλικιωμένοι, ΑμεΑ).
  • τη σταδιακή μετάβαση σε ελεύθερο λογισμικό στο δήμο.
  • την ενημέρωση της ιστοσελίδας του δήμου των θεμάτων προς συζήτηση του δημοτικού συμβουλίου, πριν συζητηθούν, δίνοντας τη δυνατότητα στους δημότες να συμβάλουν στη συζήτηση με σχετικές προτάσεις και ενστάσεις. Καταχώρηση των αποφάσεων και των πρακτικών του δημοτικού συμβουλίου, ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες τι αποφασίζει ο δήμος.
  • τη στήριξη συλλογικοτήτων που χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική διαβούλευση για προώθηση απόψεων σχετικά με τοπικά προβλήματα, με την προσφορά εξοπλισμού, εκπαίδευσης και δικτύωσης.
  • τη δημιουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Βιβλιοθήκης
  • την ψηφιοποίηση σημαντικών εγγράφων από τα αρχεία του δήμου που αναδεικνύουν σημαντικές στιγμές της ιστορίας της πόλης και της περιοχής μας.
  • τη στήριξη τοπικών συνεταιριστικών δομών και μικρών επιχειρήσεων ψηφιακών τεχνολογιών, με την εξασφάλιση προνομιακής σχέσης με το δήμο στην προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού ή λογισμικού και κάθε είδους ψηφιακών υπηρεσιών.
  • τη δημιουργία Πάρκου Καινοτομίας του δήμου ως χώρο διαμόρφωσης, φιλοξενίας και ανάδειξης νέων ιδεών στο χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας.

SIMILAR ARTICLES