Τοποθέτηση του επικεφαλής για τον προϋπολογισμό 2017

Τοποθέτηση του επικεφαλής για τον προϋπολογισμό 2017

Η τοποθέτηση του επικεφαλής της Συμπαράταξης Άρη Βέρρου, στο Δημοτικό συμβούλιο,που πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2016, για τον προϋπολογισμό 2017.

http://https://www.youtube.com/watch?v=PjzDVybiTLM&feature=youtu.be